Сатып алуулар

Талас электр тармактар ишканасынын сатып алуулары  zakupki.okmot.kg сайтында жарыяланат.