tpes@nesk.kg Колл - борбор: 105; 1209;

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары

КР мыйзамы "Электроэнергетикасы жөнүндө" 28 январь 1997 ж. № 8

КР мыйзамы "Энергияны үнөмдөө

 

жөнүндө" 7 июль 1998 ж. № 88

КР мыйзамы "Электр энергетикасы жөнундө" 1996 ж. №56

КР мыйзамы "Акционердик коомдор жөнүнө"

КР мыйзамы "Электр энергетикасы жөнүндө"

КР мыйзамы "Токтогул гидроэлектр станцияларынын каскадынын жана улуттук жогорку вольттуу электр берүү линияларынын өзгөчө статусу жөнүндө"