Колл - борбор: 105; 1209;

Абоненттин балансы

Тиричилик абоненттери: жеке эсепти гана киргизиңиз (аймакты тандоонун кереги жок). Өнөр жай абоненттери: жеке эсепке кирип, аймакты тандаңыз.


Лицевой счет